AFS (American Field Service) je vođa u interkulturalnom obrazovanju, nudi međunarodne programe razmjene u više od 50 zemalja svijeta, kroz neprofitne, nevladine, volonterske organizacije. Svake od AFS organizacija diljem svijeta imaju vlastitu mrežu volontera, profesionalno osoblje, a na čelu svake organizacije je Upravni odbor kojeg čine isključivo volonteri.

Razmjenjujemo učenike srednjih škola diljem svijeta već šezdeset godina. To je šest desetljeća povijesti i iskustva u međunarodnom odgoju i obrazovanju, i pružanju sigurnosti i potpore učenicima i roditeljima.

12068500_10153228390866247_5674653276953392222_o

Misija

AFS je međunarodna, volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja omogućuje prilike za interkluturalno učenje, s ciljem da bi ljudima pomogla razviti vještine i razumijevanje potrebne za stvaranje pravednijeg i boljeg svijeta

11699066_1031817343509055_4153953790175570550_o

Vizija

Vjera u dostojanstvo i vrijednosti svakog čovjeka, svih naroda i kultura. Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeru ili socijalni status. Aktivnosti udruge temelje se na promicanju dostojanstva, poštivanju različitosti, harmoniji, osjetljivosti i toleranciji.

12186745_1090866624270793_253147403824816725_o

Naša povijest

Podrijetlo AFS mreže organizacija leži u organizaciji American Field Service, koja se sastojala od američkih volontera, vozača ambulantnih kola u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ti volonteri pomažući na ratnim bojištima smatrali su da interakcije i osobna prijateljstva među ljudima različitih nacionalnosti, vjera i rasa može doprinijeti stvaranju međunarodnog mira i razumijevanja. To je bila glavna ideja vodilja pri stvaranju prvih AFS organizacija koje su se počele baviti razmjenom učenika 1947. godine.

AFS programi razmjene postojali su u RH od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, AFS razmjene organizirala je udruga AFS Jugoslavija, no zbog rata na ovim područjima, udruga je prestala postojati početkom devedesetih godina. Godine 2000. ponovno se započinje sa provođenjem AFS programa razmjene u Hrvatskoj, programe razmjene provode i organiziraju udruge AFS Branch Office Croatia i Udruga za interkulturalno učenje Globus.

Upravni odbor

Na čelu svih 60 AFS organizacija u svijetu stoji Upravni odbor koji se sastoji isključivo od volontera. Zadaća volontera Upravnog odbra je briga za budućnost AFS udruge te širenje ideje interkulturalog učenja.

Volonteri članovi Upravnog odbora udruge Globus i AFS Branch Office Croatia su:

  • Corrina Rus, predsjednica udruge
  • Iva Filipec, dopredsjednica udruge
  • Matilda Štilinović
  • Hanna Simeonov, koordinatorica rada s volonterima
  • Boris Najdenovski